Boys Hockey: Devils Lake vs. Fargo South
Location KZZY-FM