Boys & Girls Basketball: Devils Lake vs. Wahpeton
Location KZZY-FM