Girls Hockey: Devils Lake vs. West Fargo
Game Time: 06:40pm
Station:KZZY-FM