Boys Hockey: Devils Lake vs. Fargo South-Shanley
Game Time: 02:55pm
Station:KZZY-FM