Boys Hockey: Devils Lake vs. Fargo Davies
Game Time: 07:10pm
Station:KZZY-FM