Girls Basketball: Devils Lake vs. West Fargo-Sheyenne
Game Time: 06:55pm
Station:KZZY-FM